Dersom du ønsker å hjelpe småfuglene gjennom vinteren – kan du gi dem mat, og helst gjennom hele året. Husk ekorn og pinnsvin også. Bruk litt tid på å tilrettelegge en egnet fôringsplass. Fuglene er utsatt både for naboens katt og større rovfugler. Det betyr at fôringsplassen må være sikret mot både bakke- og luftangrep.